Springe zum Inhalt

 

Sverige är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i nordväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Sverige har en befolkning på 10,2 miljoner invånare och är med en area på 447 435 km² det geografiskt femte största landet i Europa.

Huvudstad är Stockholm, landets största stad med 1,4 miljoner invånare. Därutöver finns ytterligare tre storstäder enligt Statistiska centralbyråns definition om fler än 200 000 invånare: Göteborg, Malmö och Uppsala[14]. Omkring 87 procent av befolkningen, en ökande andel, lever i tätorter med minst 200 invånare (år 2016). Med OECD definition[16] utgående från minst 50000 invånare, bor bara 41 % av svenskarna i urbana system. Sverige är alltså ett utpräglat landsbygdsland, med låg befolkningstäthet om 22 invånare per km² och med högre täthet i södra landshalvan.

 

Veröffentlicht am Kategorien Schweden